Heibloggen — Hei

Våge å spørre, tåle å høre.

barn Hei mobbing overgrep traume ungdom vanskelige situasjoner vold

Våge å spørre, tåle å høre.

Våge å spørre, tåle å høre. 

Nye spørsmålskort er i hus - denne gangen om vanskelige situasjoner. Tema som vold, overgrep, mobbing og mestring. Det har vært utfordrende tema å jobbe med, men også et viktig tema for alle som møter barn og unge gjennom jobben sin. Som voksne må vi våge å spørre og tåle å høre, vi håper Heikortene kan være til hjelp for å snakke sammen om vonde opplevelser. 

Les mer →


Hei barnehage

barnehage Hei historier lærerstevne språk Østlandsk Lærerstevne

Vi har nylig vært på Østlandsk Lærerstevne. Der fikk vi møte mange engasjerte lærere,  barnehagelærere, rådgivere og andre som jobber med barn. Å utveksle erfaringer er alltid inspirerende.  Det er flere og flere barnehager som har tatt i bruk   Heispillet som verktøy når følelser og tanker   tematiseres. Mange fortalte at de brukte spillet i små   grupper med førskolebarna. Det var også noen som   hadde prøvd det med 3-og 4-åringer, og   tilbakemeldingen var at spillet får frem mange   fornøyelige kommentarer og små historier fra de   minste.    Noen ganger kan så små barn svare litt på siden eller misforstå noen av...

Les mer →


Hei + skole = sant

barneskole Hei heispillet klassemiljø skole

Hei + skole = sant

I februar skrev vi om Heispillet og ungdom, etter at vi fikk en inspirerende melding fra en lærer på videregående skole. Nå er ikke det første gang vi har snakket med lærere som bruker Heispillet da. Vi hører stadig at det blir tatt i bruk i skolen, i samtaler mellom lærer og elev, i små grupper og i hele klasser. En av de lærerne vi har snakket med er Christin Johansen, sosiallærer på Borgen skole i Sarpsborg. Hun bruker spillet daglig med elever fra første til syvende klasse, og forteller om mange gode og kreative måter å ta i bruk...

Les mer →