Heibloggen

  • Våge å spørre, tåle å høre.

    Våge å spørre, tåle å høre. 

    Nye spørsmålskort er i hus - denne gangen om vanskelige situasjoner. Tema som vold, overgrep, mobbing og mestring. Det har vært utfordrende tema å jobbe med, men også et viktig tema for alle som møter barn og unge gjennom jobben sin. Som voksne må vi våge å spørre og tåle å høre, vi håper Heikortene kan være til hjelp for å snakke sammen om vonde opplevelser. 

  • Hei ungdom

    Da vi lagde Heispillet var det nok mest med tanke på barn, men så fikk vi stadig tilbakemeldinger fra både lærere, foreldre og helsepersonell på at...