Heibloggen

  • Å dele egne tanker og følelser med andre

    “Det verste var at jeg selv måtte svare på spørsmålene, det var ikke så lett” - voksen Heispiller. 
  • Hei ungdom

    Da vi lagde Heispillet var det nok mest med tanke på barn, men så fikk vi stadig tilbakemeldinger fra både lærere, foreldre og helsepersonell på at...
  • Hei i adventstiden

    Julen nærmer seg og vi er inne i en tid som både er travel og koselig for de fleste. Vi som jobber med Hei får mange hyggelige tilbakemeldinger fra...