Hej på svenska

Tilbakemelding fra en svenska BUPs leg psykolog: "Tack för den svenska versionen av Hej-spelet! Vi tyckte det var väldigt användbart och trevligt!"

 

Heispillet/Hejspelet är ett brädspel som passar för barn i alla åldrar så väl som familjer.

Spelet innehåller olika frågor om vad man gillar, inte gillar och om saker man har upplevt.

Frågorna bidrar till att starta samtal mellan barn och vuxna. Man får veta mer om varandras tankar och känslor, samt om hur man uppfattar olika situationer. Detta gör att man kommer in på teman som man inte alltid finner tid till i vardagen, och man kan få en idé om vad som är viktigt för den andra personen. På det sättet blir man kanske till och med lite bättre känt med varandra, vilket kan vara fint för både stora och små.

Spelet är enkelt att förstå och passar därför alla åldersgrupper.

Det innehåller frågekort på en rad olika tema så som relationer, självkänsla, fantasi och förmågan till att se andras perspektiv.

Frågekorten kan också användas separat, för att prata med varandra om olika teman.

Spel och lek är ett naturligt och fint utgångspunkt för barn och vuxna att prata med varandra om känslor och tankar.

BUP kan skicka in beställningar till info@hejspelet.se.