Hei + skole = sant

barneskole Hei heispillet klassemiljø skole

I februar skrev vi om Heispillet og ungdom, etter at vi fikk en inspirerende melding fra en lærer på videregående skole. Nå er ikke det første gang vi har snakket med lærere som bruker Heispillet da. Vi hører stadig at det blir tatt i bruk i skolen, i samtaler mellom lærer og elev, i små grupper og i hele klasser.

En av de lærerne vi har snakket med er Christin Johansen, sosiallærer på Borgen skole i Sarpsborg. Hun bruker spillet daglig med elever fra første til syvende klasse, og forteller om mange gode og kreative måter å ta i bruk spillet som vi selv ikke har tenkt på en gang.

For eksempel har Christin prøvd spørsmålskortene både fra Heispillet og Hei - Flere kort i en hel klasse. Hun plukker ut kort på forhånd og gir elevene hvert sitt når de kommer inn i klassen. De skriver spørsmålet og sitt svar på en lapp som de gir tilbake til lærer. Lappene kan så leses opp i klassen og bli grunnlag for samtale, uten av man vet hvilken elev som har svart hva. Christin er også den første vi har snakket med som kun har brukt brettet til å spille, og da hatt fokus på ulike tema - som hva man liker/ikke liker i friminutt, på skolen og hjemme. Vi ble glad for å høre at hun synes spillet har skapt fine refleksjoner og samtaler mellom elevene på Borgen skole:

“ Spillet er veldig bra når man ønsker å jobbe med sosiale relasjoner, det sosiale samspillet og psykisk helse hos enkeltelever, i liten gruppe eller i hel klasse.”  

Christin Johansen, sosiallærer, Borgen skole

Vi hører fra mange lærere at elevene trives med Heispillet som form, og at det er en fin måte å skape samtaler på. Vår erfaring er at barn skjønner spillet og spørsmålene raskt, og at særlig de i barneskolealder føler seg mer på hjemmebane når man spiller sammenlignet med en vanlig samtale.

Skole er en arena for læring; lesing, regning, historie og geografi, men elevene skal også inn i det sosiale og emosjonelle landskapet. Det har blitt stadig mer fokus på psykisk helse og sosiale ferdigheter i skolen. Å samarbeide, hevde seg, sette gode grenser, forstå egne og andres behov og å støtte dem som strever er egenskaper skolen ønsker å hjelpe elevene å utvikle. Da er det bra med mange ulike innfallsvinkler. Heispillet kan bli en av dem.

Har du erfaringer med Heispillet, spørsmål eller noe du synes vi bør skrive om? Bare kontakt oss på mail post@mindme.no

 

 

 Eldre innlegg Nyere innlegg