Hei barnehage

Vi har nylig vært på Østlandsk Lærerstevne. Der fikk vi møte mange engasjerte lærere,  barnehagelærere, rådgivere og andre som jobber med barn. Å utveksle erfaringer er alltid inspirerende. 


Det er flere og flere barnehager som har tatt i bruk   Heispillet som verktøy når følelser og tanker   tematiseres. Mange fortalte at de brukte spillet i små   grupper med førskolebarna. Det var også noen som   hadde prøvd det med 3-og 4-åringer, og   tilbakemeldingen var at spillet får frem mange   fornøyelige kommentarer og små historier fra de   minste. 

 

Noen ganger kan så små barn svare litt på siden eller misforstå noen av spørsmålene fra kortene. Men så lenge praten kommer i gang og de forteller noe de har på hjertet er jo målet nådd, mente en barnehagelærer vi møtte. 


Barnehagealderen er en tid preget av sterke følelser som kommer i mange situasjoner. Småbarnsforeldre navigerer daglig sine små gjennom det stadig skiftende terrenget. Raseriet over at brødskiva ikke ble akkurat sånn som den skulle. Fortvilelsen over å ikke få se en ny episode med Fantorangen. Den brusende gjensynsgleden klokka fire en onsdag. De høye ropene av begeistring når man finner en småstein som er absolutt helt hvit.


De små har nytte av å øve opp et språk for følelsene, både for å kunne skjønne seg selv bedre og for å gjøre seg forstått for andre. Det man ikke så ofte snakker om, er at det er like viktig å lære seg å legge merke til selve opplevelsen av følelser. Vi voksne kan også streve med å få kontakt med følelsene våre. Forskning viser at når man fra starten av livet er vant til å bli møtt på følelser av voksne som toner seg godt inn og støtter emosjonsregulering, så lagres dette i hjernen og legger grunnlaget for videre trygghet.


I Heispillet får man anledning til å dvele over følelsesbegreper sammen med barna. Hva betyr egentlig sjenert? Hvordan kan det kjennes ut inni kroppen å være ordentlig sint? Kan man se det utenpå? Kan du huske sist du ble lei deg? Eller kanskje enda mer interessant: har barna lyst til å høre om en gang barnehagelæreren ble skikkelig flau?


Vi fikk en viktig påminnelse fra kreative og engasjerte fagfolk på lærerstevnet. Barnehagebarnet kan formidle seg, lære og reflektere mye mer enn mange tror i samtaler. Særlig tydelig blir dette når man blander inn spill og lek!