Heibloggen

  • Hei elsker Trondheim

    Vi har hatt en veldig inspirerende og innholdsrik tur til Trondheim. Les mer om "strekmannifisering" og andre Hei-ting. 
  • Hei

    Vi i Heigjengen ønsker å dele litt mer av hva som skjer med Heispillet og alt annet vi driver med - og vil forsøke å skrive litt om dette hver måne...