Heispillet i media


Hei - og hva så? - BarnsBeste

Brettspill som terapeutisk verktøy - Mellanrummet

 

"Kristin Sommerseth Olsen, Guro Winsnes og Birgit Svendsen tar med läsaren in i terapirummet med artikeln ”Brettspill som terapeutisk verktøy”. Den lyfter fram hur lekpräglad aktivitet i terapirummet bidrar till att klientens engagemang och motivation för terapiprocessen kan öka. Kommunikation på klientens premisser gör att barnet slappnar av och potential för samarbete då ökar. Målet är att skapa en god relation till barnet för att det ska känna sig tryggt nog att sätta ord på svåra teman. Kliniska exempel utgår från ett eget tillverkat brädspel/brettspil, vars användande kan bidra till känsloreglering, fungera stressreducerande och ge utrymme för socialt samspel."